Preparato Per Brodo

IL NOSTRO PROGETTO #CUCINACONKATHAY
SCOPRI ORA
5 prodotti

5 prodotti

Preparato per brodo di Shimaya
Dashi No Moto Brodo Dashi in Polvere - 40g
Shimaya
€3,00
Ninbe Kombu tsuyu no Moto - 500ml
ninben
€9,60
Malto di Riso Liquido Salato - 175ml
MASUYA
€3,90
Salsa di soia per zuppa
SEMPIO
€7,30
Shimaya Kombu Dashi - 128g
Shimaya
€6,40