Katakuriko

IL NOSTRO PROGETTO #CUCINACONKATHAY
SCOPRI ORA
1 prodotto

1 prodotto

Katakuriko (fecola di patate) di Kathay
Katakuriko (fecola di patate)
Kathay
€6,50